Łódź

  • Manager ds. Rozwoju Sieci
    Stanisław Jarosz
    (22) 444 26 28
    609 555 405
    sjarosz@stroeer.pl
  • Manager ds. rozwoju sieci
    Marcin Pilitowski
    +48 22 444 29 15
    +48 607 334 671
    mpilitowski@stroeer.pl
  • Manager ds. technicznych i rozwoju sieci
    Zbigniew Miernicki
    +48 22 444 29 43
    +48 601 069 105
    zmiernicki@stroeer.pl
  • Manager ds. technicznych i rozwoju sieci
    Zbigniew Miernicki
    +48 22 444 29 43
    +48 601 069 105
    zmiernicki@stroeer.pl